borys_javir: (Default)
[personal profile] borys_javir


«…По сему же морю сѣдѧть Варѧзи сѣмо къ вьстоку до предѣла Симова, по тому же морю сѣдять къ западу до земли Агаряньски и до Волошьскые. Афетово бо и то колѣно Варѧзи Свеи . Оурмане [Готе] Русь . Агнѧнѣ Галичанѣ . Волъхва Римлѧнѣ Нѣмци . Корлѧзи Веньдици Фрѧговѣ и прочии ...»
ПВЛ, Лаврентієвський список, лист 2 / Стб. 4.

Текст списку "Коліно Яфета (перелік із заходу на схід узбережжям Балтики, тоді на південний захід до Дунаю і далі Дунаєм на північний захід):
• варяги (вагри),
• свеї (шведи),
• урмани (готи - германці),
• русь,
• агняни (?),
• галичани,
• волохи,
• римляни (ромеї - населення Імперії),
• німці (немети - германці),
• корляги (?),
• венеди (західні слов’яни загалом і слов'яни-сусіди німців зокрема),
• пражани (чехи) та інші..."
означає коло від Південної Балтики через Швецію, Готланд, Русь, Галичину, і дальші наддунайські землі - через терени Імперії (ромеї, римляни) до німців та чехів. Список стосується етносів, які проживали у центрально-східній Европі до 9 століття.

Ах, ви не помітили тут етнонім "українці"? Ну, а мали би знати, що слово "україна" закріпилося за визначеною територією (Середнє Подніпров’я) лиш під 17 століття, а слово "українець" як етнонім вперше вжито лиш у 1830х роках.

Ой, у списку, який стосується сивої древності є етнонім "галичани", який в руських літописах вживається як етнонім періодично, особливо в час протистояння Галичини та Русі. То як виходить, галичани, як етнос, був тому 1100 років, а українців не було? Тоді виходить, що нам в школі брехали? Як же так? ;)

Profile

borys_javir: (Default)
Boris Javir

September 2017

M T W T F S S
    123
4567 8 910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags