borys_javir: (капелюх)
коротко про секти:
• сектами можуть бути і окремі парафії відносно звичних релігій, політичні партії, організації чи навіть громадські організації.
• секти характеризуються безумовною вірою в спільну ідеологію, вимогами дотримуватися вірності.
• на чолі секти чи її підрозділів часто - харизматичний лідер, або який прагне таким здаватися.
• в секті панує сувора ієрархія.
• секти намагаються подати відповіді на всі можливі питання, для чого створюються релігійні чи етичні порадники, в яких мовиться про уклад світу та як поводитися в різних ситуаціях.
• наріжною в секті є вимога змінити себе, аби відповідати спільній ідеології.
• сектам властивий суворий контроль за членами, зокрема за їхніми поглядами, особистим життям, навіть фінансами.
• сектам характерна нетерпимість до контролю ззовні - чи то друзі та родичі сектантів намагаються дізнатися більше, чи державні органи.
• багато сект пропагують відгородження від зовнішнього світу, хоч є ті, які провокують своїх членів якнайглибше проникати в державні та соціальні структури.
• вплив на сектантів здійснюється через використання схильностей людини до повторення соціальних дій, через викликання почуття вини, сорому, страху. схопленим у пастку секти пропонують начебто спасіння чи вирішення проблем.
• дуже властивою сектам є боротьба з критичним мисленням, з інакодумцями.

borys_javir: (molfar)

Переосмислення богів, обрядів та магічних дій як запорука розвою рідновір’я
Борис Явір. Інтерв’ю.

Протягом останніх років молодий прошарок рідновірів та язичників пожвавився. Цьому сприяли кілька чинників, зокрема, як і поява нових персон, так і активізація вже відносно сформованих рідновірів. Відбувається переосмислення як старої віри (точніше, того, що про неї відомо), так і сучасних спроб її відродження (як в плані організаційному, так і філософському). До людей, які розбурхують неоязичницьке товариство своїми питаннями, належать і персони, відомі як Облак Осіян та Анатолій Ярошенко. На їхні питання я, Борис Явір, й даю відповіді. Частково бесіда відбувалася у формі інтерв’ю, частково це відповіді на публічно задані запитання. Окрема подяка Костянтинові Рахно. Ілюстрація: Ner-Tamin.

Облак: Що таке Язичництво? Народні повір’я, забобони, вірування, прикмети, казки, обрядові пісні? Обрядовість, святкування подій в природі? Українознавство / народознавство? Природознавство? Якщо це природознавство, значить язичник має вивчати явища біосфери, біологію, зоологію, ботаніку. Але для чого, якщо все це він проходив ще в школі?

Борис: Язичництво буквально — народництво. Тобто сповідування народної віри, дотримування світогляду, витвореного в рамках свого етносу. Саме означення «язичник»-«народник» виникло із поширенням християнства, аби показати, що одні - християни, а інші - сповідники іншої (народної) віри. Таке явище простежується і в інших європейських релігіях - ні скандинави, ні галли, ні елліни себе за віровизнанням не ідентифікували, поняття «одінізм», «друїдизм» і подібне - то вигадки нових часів, як і слово «рідновір'я», які спеціально придумані, аби термінологічно виокремити відповідні етнічні вірування, релігії для уникнення плутанини. Тобто, і загальне знання повір’їв, забобон, вірувань, прикмет, казок, обрядових пісень, проведення обрядів на природі, знання своїх звичаїв... Так, це і знання про природу, які типово людина проходить в школі. Тільки з тією приміткою, що знання мають бути дієвими. Я вже згадав раніше — має бути розуміння явищ навколишнього світу, аби розуміти, як поводитися в ньому самому, і як можна впливати на нього із вигодою для себе та без шкоди для довкілля.
Звідси, язичництво — то спосіб життя, при якому людина старається жити в гармонії із світом навколо і дотримується витворених в народі звичаїв. Це не означає зацикленість на минулому, але означає вміння жити і діяти, виходячи із принципів, що мають вічні цінності. Елементи старовини мають гармонійно вплітатися в сучасність, створюючи нерозривний зв’язок поколінь та історії.

Анатолій: Якщо в нас одне єдине язичництво, то навіщо до слова «віра» додавати «народна», «рідна» або «слов’янська»? Чому різні слов’янські народи відроджують одну й ту саму прабатьківську слов’янську віру, а виходить у всіх різна?

Read more... )
borys_javir: (molfar)
 А.Ґейштор: ...розвинена словянська міфологічна термінологія не містить ґерманських запозичень
 
ps: що і треба було доказати. шах і мат, норманісти і ґерманісти. 
pps: і навіть більше - існування у англів Чорнобога, у ісландців - Фьорґун (жіночий відповідник Перуна) свідчить про словянські впливи на ґерманські та скандинавські вірування.
borys_javir: (molfar)


київський каган Володимир - юдеям: 
«То як ви інших учите, коли самі ви одкинуті богом? Якби бог любив вас, то не були б ви розкидані по чужих землях. Чи ви замишляєте, щоб і нам таке лихо прийняти?» (Повість минулих літ)
 
англійський король Еґберт - християнському монахові:
«...ми втратили неймовірну кількість знань. римляни знали те, чого ми ніколи не дізнаємося. їхні язичницькі боги дозволили їм керувати світом. який урок ми повинні засвоїти?» (серіал "Вікінґи")


borys_javir: (капелюх)
 ...і літописи, і рукописи горять. але з того, що залишилося, відомо, скільки всього знищили релігійні невігласи різних віровчень. причому, християни та мусульмани знищували книги конкурентів та самих конкурентів з особливою жорстокістю. а навіть збережені уривки стародавніх праць дають уявлення, наскільки розвинену язичницьку цивілізацію знищено мечем та вогнем во імя померлого бога, що спричинило так звані "темні віки" та відкинуло розвиток Европи, Північної Африки та Близького Сходу на століття назад і затримало розвиток на тисячоліття чи й більше. випадкові знахідки стародавніх медичних інструментів, механізмів тощо як от Антикітерський механізм, Багдадські батарейки та інші тому тільки підтвердження. ми вже б давно могли досліджувати простори Всесвіту, а більшість хвороб були б тільки страшним міфом, якби не радикальне невігластво релігій семітського кореня. 
 
Хронологію склав автор під псевдом Облакъ Осіянъ: 
Нам відомо, про знищення цінних для науки та культури книг у вогні релігійними фанатиками. Cпалення книжок часто відбувалося публічно з метою демонстрації негативного ставлення до інформації в спалюваній літературі. 
Пропоную вам переглянути хронологію знищення літератури релігійними мракобісами:
- У 1358 р. до н. е. знищена бібліотека у Фівах.
- У 1336 р. до н. е. знищена бібліотека Аменхотепа IV Ехнатона (Амарна).
- У 525 р. до н. е. знищені єгипетські бібліотеки персами.
- У 450—410 рр. до н.е . засновник Сабейського царства наказує написати «трактат про перемогу» над плем'ям усан. У ньому зазначалося: «Я, Карібіїл Ватар, убив моїх ворогів, осквернив їх богів й знищив усі сліди їх писань», — називаючи себе «мукарібом», об'єднувачем.
- У 411 р. до н. е. на агорі Афін спалено примірники книг софіста Протагора, оскільки він стверджував: «Стосовно богів, то ми не можемо стверджувати ні що вони існують, ні що вони не існують. Безліч є причин, що заважають нам це осягнути. Перша з них — неясність цього питання, а друга — коротке людське життя».
- У 330 р. до н. е. Олександр Великий руйнує палац у Персеполісі разом книгами, де можливо були оригінали текстів Заратуштри.
- У 221 р. до н. е. було влаштовано «бібліокластію» за порадою Лі Си китайським імператором Цінь Ши Хуан-ді. Вчених же він звелів живими закопати в землю. Іронія полягала в тому, що незабаром після цього його династію скинули неписьменні простолюдини. Через знищення книг Сима Цяня відчував величезні труднощі з джерелами при складанні своєї хроніки «Ши-цзі».
- У 213 р. до н. е. імператор-об'єднувач Китаю Цінь Ши Хуан-ді наказує знищити все написане разом з книгами Конфуція, та закопувати вчених у землю.
- У 207 р. до н. е. у пожежі китайської столиці втрачено імператорську книгозбірню.
- У 186 р. до н. е. Тит Лівій повідомив, що Сенат Стародавнього Риму неодноразово наказував зібрати і спалити всі пророчі книги (лат. vaticini libri).
- У 181 р. до н. е. у Римі віднайдену закопану в землю скриню з бібліотекою Нума спалюють за те, що в ній містяться книги з грецької філософії.
- У 146 р. до н. е. у Карфагені загинула бібліотека.
- У 83 р. до н. е. у пожежі в Римі загинули Сивілині книги.
- У 12 р. до н. е. понтифік Август наказав був спалити 2000 «забобонних» на його думку книг.
- У 23 р. у пожежі в Шангані загинула імператорська бібліотека.
- У 57 р. знищено книгозбірню в Ефесі.
- У 64 р. у навмисному підпалі імператором Нероном у Римі гине бібліотека.
- У 80 р. пожежею книги у бібліотеці портика Октавія в Римі.
- У 188 р. загинули книги через пожежу в бібліотеці храму Юпітера в Римі.
- У 191 р. через пожежі загинули книги в декількох бібліотеках Риму.
- У 208 р. через пожежу в книгозбірні загинули книги, під час заворушень у Шангані.
- У 301—302 рр. чудові бібліотеки Вірменії, що збиралися протягом століть елліністичними суверенами були спалені після християнізації через буцім-то «демонічні знання» у них, за наказом Тірідата III.
- У 325 р. на Першому Вселенському Соборі в м. Константинополі було прийнято рішення піддавати знищенню всі язичницькі книги й рукописи та їх власників з читачами. Зусиллями їх були спалені унікальні сховища язичницьких книг.
- У 363—364 рр. спалено було унікальну бібліотеку язичницьких рукописів імператора Августа. За наказом імператора спалена бібліотека Антіохії, заснована Юліаном.
- У 370—371 р. імператор Валент переслідує і в Антіохії язичників: Величезна кількість книг була спалена на площах, живцем був спалений філософ Симонід, 12 березня того року відрубали голову філософу Максиму, з ними були замучені до смерті екс-губернатор Фідустій та жерці, були закатовані і вбиті тисячі безневинних людей, які відмовилися зрадити традиції своїх предків. Амміан Марцеллін засвідчив, що жителі провінції в той час так боялися переслідувань, що самі палили книжки з метою знищення доказів причетності до читання книжок та їх зберігання.
- У 372 р. намісник Азії Фіст, з дозволу імператора Валента, знищує вогнем книжкові праці язичників та карає язичників власників тих книжок.
- У кінці IV століття християнськими правителями проводилася боротьба з язичництвом, жертвою чого стала Александрійська бібліотека. У 385 р. уцілілими від пожежі безцінними язичницькими інкунабулами християни-фанатики тиждень опалювали римські лазні. У топках були спалені 700000 тисячі рукописних книг, які понад сім століть збирали Птолемеї та римляни. У цій стародавній скарбниці зберігалися 42 рукописи з медицини Гермеса, Птаха та Імхотепа. Знадобилося багато століть непотрібних страждань і смертей, щоб заповнити прогалину, що утворилася в медичних знаннях. Більшу частину її в 415 р. знищив натовп релігійних фанатиків, підбурюваний єпископом Кирилом Олександрійським. Котрий також наказав вбити жінку-математика, письменницю і філософа, винахідницю ареометра на ім'я Гіпатія. Її притягли до патріаршої церкви «Святого Михайла», де християни-фанатики розірвали її тіло на шматки, після чого вони ними вертіли виступаючи в процесії вздовж міської вулиці, і спалили їх врешті на величезному багатті разом з книгами та рукописами поблизу Кінарона. Після вбивства Гіпатії, християни-фанатики зруйнували споруду і самої бібліотеки. Оцінити рівень тодішньої науки вдалося після археологічних знахідок у XX столітті сучасникам: існували тоді медичні інструменти не лише для трепанації черепа людини, стоматологічних операцій, але виявлені складні хірургічні інструменти для операції на рогівці ока схожі за конструкцією на сучасні приладдя. А описи медичного досвіду тої доби існували саме в тих бібліотеках. В описах сучасних філософських праць та природничих наук зустрічаються зазначення, що втрачено через ті події повну книгозбірню, всі тексти, і оцінювати можна з випадково залишених копій та уривків.
- У 391 р. друга Олександрійська бібліотека була спалена єпископом Феофілом.
- У 398 р. імператор Аркадій спалює написані твори Євномія та його конкурентів.
- У 405 р. за наказом Стиліхона Флавіо християни спалили бібліотеку «Сивілині книги», що оплакував поет Клавдій Рутилій Намаціан.
- Етруська бібліотека у Римі з язичницькими рукописними книгами була знищена.
- Афінська бібліотека з язичницькими рукописними книгами була знищена.
- Цареградська книгозбірня з язичницькими рукописними книгами була знищена.
- У 416 р. пелагіяни спалюють бібліотеку монастиря в Вифлеємі, що зберігала також книжки від 385 р. Ієроніма Стридонського.
- У 435 р. Феодосій II та в 448 р. Валентиніан III спалюють книги несторіанців, а також твори філософа-неоплатоніка Порфирія.
- У 448 р. християни-фанатики спалюють всі виявлені і вилучені у римських громадян екземпляри критичного трактату Порфирія (учня Плотіна): «Проти християн».
- У 455 р. спадкоємець Феодосія II Маркіян наказав спалити книги авторів творів оголошених як «єретики».
- У 529 р. імператор Юстиніан I едиктом закриває Академію в Афінах й знищує її бібліотеку. Залишившись серед живих сім викладачів, котрі знаходять пізніше притулок у царя Персії Хосроя, який надає їм кафедри в університеті Юндішапура.
- 562 р. Юстиніан I дає три місяці грекам-язичникам в Афінах, Антіохії, Пальмірі і Константинополі, щоб вони відреклися від культу батьків (язичництва), і після цього з шаленим натовпом арештовує, знущається, катує, ув'язнює, вбиває язичників. А на площі Кінігуі (у перекладі — «Полювання») у м. Константинополі на величезних багаттях спалив тисячі книг та чимало статуй, які перебували в приватному володінні. Ремісників і їх сім'ї за виготовлення книжок та статуй притягують до судилищ.
- У 590 р. на папський трон сів Папа Римський Григорій I і він спалює бібліотеку з Палатинського пагорбу Аполлона, засновану самим Октавіаном Августом, оскільки на його думку була «в ній чужа мудрість, що не повинна заважати», всі книги залишені від античного Риму.
- У 638 р. спалення арабами-ісламістами університетської бібліотеки Гондешапура.
- У 640 р. спалення арабами-ісламістами бібліотеки Кесарії Палестинської.
- У 814 р. спалення бібліотеки Карла I Великого.
- 989—990 рр. князь Володимир Святославич при підкоренні й хрещенні білих хорватів знищив десятки міст і сіл. А «Церковним статутом Володимира» наказувалося спалення волхвів з їх книгами.
- Згідно Іоакимовського літопису спалювалися разом з дерев'яними ідолами дерев'яні книжки язичників. 
- У 6499 році від сотворення світу (991 року від Різдва Христового) спалено було язичницьке «чорнокнижжя», книги на бересті. 
- У 996 р. князь Володимир I Святославич наказав знищити докладний Літописний Звід, язичницькі рукописи. Згідно висновків історика Віктора Пузанова спалювали разом з книжками і людей власників тих книжок, що становило 1/3 населення Русі: «З 83 стаціонарно досліджених археологами городищ IX—XI ст. 24 (28,9 %) припинили своє існування до початку XI ст. н. е.». Літописи давніх язичницьких літописців на Русі з докириличною писемністю фактично були знищувані, якими свого часу користувався і Нестор-літописець для опису подій, що минули в Повісті врем'яних літ.
- У 1109 р. хрестоносці нищать бібліотеку школи «Дар аль-Ільм» (Графство Триполі), засновану істориком Шаріфом Разі. - І у 1059 р. була спалена бібліотека школи «Дар аль-Ільм» в Багдаді.
- У 1227 р. Новгородські літописи відзначають на Русі спалення чотирьох язичницьких волхвів-книгочитачів з книгами через зберігання язичницьких книг.
- У 1239 р. у Монт-Еме, коло Шалона на Марні інквізитор Робер Ле Бугр спалив 182 катари з їх книгами.
- У 1258 р. відбулося знищення тридцяти шести бібліотек монголами в Багдаді.
- У 1284 р. згідно «Кормчої книги» всі віднайдені книжки з язичницьким письмом та їх рукописи були спалювані на голові власника.
- У 1298 р. англійський король Едуард I Довгоногий знищив шотландські книги.
- У XIII столітті в Західній Європі виникає офіційно аутодафе: спалення книжок з їх власниками.
- У 1438 р. публікуються «Святі правила», де надано розпорядження за зберігання та читання язичницьких книг: «Вогнем спалити, живого в землю загребти».
- У 1490 р. новгородський архієпископ Геннадій велів «спалити на головах» засуджених-єретиків збірки берестяних книжок за зберігання та читання язичницьких книг.
- У 1499 р. у Ґранаді кардинал-інквізитор Хіменес де Сіснерос наказав спалити всі арабські манускрипти, за винятком книг медицини.
- У 1524 р. за наказом московського митрополита Данила за читання іноземних книжок у м. Москві спалено з книжками як єретиків князя Лукомського, Іван Волков, Михайло Конопльов, Іван Максимов, у м. Новгороді — Некрас Рукавов, невдовзі — й Юр'ївський митрополит Касіан.
- У 1529 р. конкіскадорами знищені всі книги ацтеків у Мексиці.
- У 1534 р. спалення всіх книг в Мюнстері.
- У 1536—1550 рр. спалення сотень тисяч книг Генріхом VIII, а потім і Едуардом VI.
- У 1551 р. Стоглавий собор прийняв проти язичників суворі постанови заборонити також тримати у себе та читати «єретичні книги»; у «Повісті про ворожбу» наказувалося «вогнем спалювати».
- У 1562 р. під час конкісти єпископ Дієго де Ланда видав наказ знищувати усі кодекси корінного народу Америки індіанців, жертвою чого стали Кодекси майя.
- У 1568 р. за намовою церковників на Московщині була розгромлена перша друкарня й спалені книжки.
- У XVI ст. зникла з язичницькими книгами бібліотека Ярослава Мудрого та бібліотека Івана Грозного.
У 1653 р. московський уряд видав наказ для воєвод різних міст, людей та язичницькі «гадальні і єретичні книги…палити в зрубах без усякої пощади». Згідно свідчення Котошихіна Г. К. за «волхвування й чорнокнижжя мужів палили живими, а жінкам за чарування відсікали голови». Аналогічні укази випускалися в 1666 р., у 1682 р. та пізніше. 
- За свідченням іноземних літописців, патріарх Іоаким відсвяткував Пасху 1685 р. спаленням в зрубах близько дев'яноста «розкольників» з книгами, які були помічені в зберіганні та читанні язичницьких книг.
- У 1757 р. спалення міленаріями всіх книг на Поділлі.
- У лютому 2015 р. у місті Мосула в Іраку бойовики «ісламської держави» розграбували бібліотеку і спалили більше ста тисяч рідкісних рукописів і документів, датованих різними періодами історії людства.
borys_javir: (Default)


Вчені донедавна фактично нічого не знали про те, що саме відбувається в мозку людини при релігійному переживанні. Науковці зі Школи медицини при Університеті Юти займалися пошуком відповідей на ці складні питання і провели невеликі дослідження. Дослідження проводилося в рамках проекту the Religious Brain Project, запущеного в 2014 році. Мета проекту - розібратися, як працює мозок людей з глибокими духовними і релігійними переконаннями.

Науковці з Університету штату Юта досліджували за допомогою функціональної МРТ роботу мозку 19 молодих людей (7 дівчат і 12 юнаків) християнського віросповідання в той час, коли вони читали уривки з релігійних книг, дивилися записи церковних служб і молитов, постановки біблійних сюжетів. Середній вік учасників склав 27,4 років. Сканування мозку показало, що при сильних релігійних переживаннях у добровольців активувалося прилегле ядро ​​- область мозку, відповідальна переважно за роботу системи винагороди. У пік активності в них частішало серцебиття, а дихання ставало глибшим. За твердженням учасників, вони відчували умиротворення і відчували тепло. Крім того, релігійні переживання впливали на префронтальну кору головного мозку, задіяну в оцінкових і моральних судженнях.

Виявилося, що «релігійні» області збігаються з тими, що активуються при прослуховуванні музики, занятті сексом і прийомі наркотиків. Думки про бога активують певну область в мозку, яка відповідає в тому числі за винагороду, підкреслили вчені з наукової групи під керівництвом нейрорадіолога Джеффрі Андерсона. Мозок працює по-іншому, коли людина молиться, а стан моління фізіологічно подібний стану гравця в азартні ігри в процесі виграшу, наркомана, який отримав дозу або просто закоханої людини, що опинилася поруч з об'єктом власної слабкості.

Вчені пояснюють, що такі експерименти допомагають пояснити вплив релігії на суспільство. Релігійні переживання активують в мозку ті ж ділянки, що любов, азартні ігри і наркотики, з'ясували вчені з Університету Юти, опублікувавши дослідження у науковому журналі Social Neuroscience. Це пов'язано із так званою «системою винагороди». Система винагороди мозку бере участь у регулюванні поведінки за допомогою позитивних реакцій. Її активують гормони, які виділяються при закоханості, сексі, загалом приємних враженнях (наприклад, від музики, ігор, їжі, наркотиків) і, як з'ясувалося, релігійних переживаннях.

Примітно те, що спостереження за людьми в молитві показали, що у них нетипово працювали й інші ділянки мозку. Дослідження виявили аномалії в роботі мозку таких людей.

Зреферовано з 1, 2, 3, 4. Стаття у Social Neuroscience 5.

Враховуючи наявність компенсаторного механізму, можна висновувати, що нестача одних збудників породжує заміщення іншими. Наприклад, беззмістовне життя, позбавлене щирої любові, чуттєвих насолод, радості від праці, мандрів чи спілкування, може стати причиною заміщення нестачі ефектом від солодкої їжі, наркотиків (реакція подібна, тільки відрізняється за силою), надмірною азартністю, алкоголізмом, надмірною релігійністю (релігія як своєрідний "наркотик"). Цей погляд підтверджується поширенням надмірної наркоманії, алкоголізму, чи релігійності у зрілому віці, коли насолоди молодечого віку стають чи здаються недоступними, а також поширенням означених явищ у бідних країнах, де людина не може повноцінно самореалізуватися. І хоч явище донедавна не було науково вивчене, на основі спостережень про нього знали ще в доісторичні часи: влада завжди використовувала релігію чи інші види фанатизму разом із різноманітними наркотиками як засіб маніпулювання масами.

Аби уникнути негативних проявів компенсаторної поведінки (надмірний апетит до їжі, наркотиків чи надмірна релігійність не зникнуть 6, але можна зменшити їхній вплив), варто жити повноцінним здоровим життям: приємні стосунки (дружні та любовні), задовільна робота, змістовний відпочинок (ігри, мандри, читання книг тощо).
borys_javir: (Default)
Враховуючи ріст кількості рідновірів / язичників по всій Европі та у слов'янських державах зокрема, одним з питань, які все більше стають актуальними - вигляд божеств, яких вшановували предки. Багато рідновірів мають схиблене уявлення про предмет розгляду, створюючи ідоли з вигляду як розписані чи різьблені слупи. І це при тому, що навіть збережені ідоли давніх слов'ян вказують на помилковість такого примітиву. То якими були ідоли предків? Про це можна дізнатися із писемних джерел.«І є у них будинок, який створив один з їхніх царів на Чорній горі, яку оточують дивовижні води, що відрізняються різними кольорами і смаками, всі дуже корисні. І у них в ньому є величезний ідол в образі Сатурна, зроблений у вигляді старця з палицею в руці, яким він ворушить кістки мертвих в могилах. Під правою його ногою є зображення чогось на кшталт комах, а під іншою (його ногою) - вороно-чорні зображення граків і інших (птахів) і дивовижні зображення чогось подібне абісінцям і неграм. У них є ще інший будинок на горі, яку оточує затока моря, (будинок), споруджений з каменів червоного мармуру і каменів зеленого смарагду. В середині його величезний купол, а під ним ідол, частини тіла якого (зроблені) з чотирьох сортів дорогоцінного каменю: зеленого хризоліту, червоного карбункула, жовтого корналіну і білого кришталю (берилу), а голова його - з червоного золота. Напроти нього - інший ідол у вигляді дівчини. Йому зазвичай приносять жертви і кадіння (ладану)»
Абу-л-Хасан Алі ал-Масуді (X ст.) "Промивальні золота і копальні дорогоцінних каменів"

«В тому володінні <...> з давніх часів і до наших днів стояв один ідол, мармуровий, зображав жінку. Ці нерозумні люди служили їй <...>»
Георгій Молодший "Житіє Георгія Святогірського"

«Володимир <...> в Києві дуже багато храмів побудував і ідолів по горах навколишніх поставив, зокрема ідол Перуна, бога грому, хмар і блискавок (якого найбільше шанував), розкішніше всього зробив: саме тіло було з дерева майстерно вирізано, голова його зі срібла, вуха з золота, в руці ж тримав камінь на зразок палаючої блискавки, в честь і славу якому вогонь з дубових дров, названий вічним, жерці, для того приставлені, палили»
Мацей Стрийковський "Хроніка Польська, Литовська і всієї Русі"

«(Про Перуна:) ноги залізні. В руках же тримав камінь на зразок блискавки палаючої, рубінами і карбункулами прикрашений»
І. Гізель "Синопсис"

«Мав він, Живе, біля Кракова святилище і статую, з золотистої бронзи відлита, зображала чоловіка, одягненого левовою шкурою, який тримає перед ногами рукою вузлувату палицю, з поросям і биком біля ніг»
Прокош (Пшибислав Діаментовський) "Слов'яно-сарматська хроніка"

«статуя із золота у вигляді людини, що сидить на троні, була вилита, що несла образ і ім'я бога Зелу», «Золото віддав [князь Незамисл] майстру, щоб відлити зображення Красатини, яке було поміщено в палацовому святилищі», «Людмила, воістину Кросину більше всього іншого сонму богів і богинь прикрашати і почитати з малих років привчена, <...> чоловіка свого Борживоя особливо спонукала, щоб він <...> наказав відлити зображення в людській подобі з золота»
Вацлав Гайок з Либочан "Чеська хроніка"

«Серед мораван Венера, або Красопані, звана також Дзідзілеля, шанувалася з більшою пишнотою <...> Її гола статуя дивовижної роботи мала вигляд найгарнішої жінки чи дівчини; очі були грайливі, солодкі і повні спокуси, тіло білосніжне, волосся спадало до колін; вінок мирту, переплетений червоними трояндами, прикрашав голову; уста, посміхались сором'язливо, тримали зрізану троянду; на місці серця було видно промінь або палаючий факел; ззаду тіло було розкрито, так що можна було побачити серце. Богиня їхала на золотій колісниці, яку везли два білих голуба і два лебедя. Поруч стояли три голі діви, або Грації, взявшись за руки, спинами одна до одної»
Іржі Стржедовскій "Церковна історія Моравії"

«В ньому [місті] немає нічого, крім храму з дерева, майстерно спорудженого, який, як основи, підтримують роги різних звірів. Його стіни зовні прикрашають зображення богів і богинь, дивно вирізані, як видно розглядаючим; всередині ж стоять боги рукотворні, з вирізаними на кожному іменами, грізно одягнені в шоломи і кольчуги, з яких перший зветься Сварожич і більше за інших усіма язичниками шанується і вшановується»
Тітмар Мерзебурзький "Хроніка"

«Головний з них - Радигост. Ідол його зроблений із золота, ложе - з пурпуру»
Адам Бременський "Діяння гамбурзьких єпископів"

«Коли ж капища і зображення ідолів були знищені благочестивим Оттоном, нечестиві жерці золоту статую Триглава, яка найбільше ними шанувалася, забрали в глушину і віддали на збереження якійсь вдові, що жила в скромному селі, де не було небезпеки, що статую знайдуть»
Еббон "Житіє Оттона, єпископа Бамбергского"

«Були в місті Щецині чотири Контини, але одна з них, головна, була споруджена з дивовижним старанням і майстерністю. Всередині і зовні вона мала скульптури, які виступали зі стін зображенням людей, птахів і звірів, настільки відповідно до свого виду передані, що здавалися дихаючими і живими; <...> Фарби зовнішніх зображень ніяка негода, сніг або дощ не могли затемнити або змити, такою була майстерність художників»
Герборд "Житіє єпископа Оттона"

У цьому місті два будинки, які, немов від того, що містили (continerent) укладені в них зображення богів, здавна називалися Контини. З великим старанням і мистецтвом споруджені, вони, проте, далеко відстояли один від одного»
Чернець Пріфлінгенській "Житіє Оттона"

«Відзнакою цього міста [Кореніца] були три будівлі видатних храмів, помітні блиском чудової майстерності»
Саксон Граматик "Історія Данії"

«є в околицях Гадебуша, якого обтікає річка Радагас, що носить ім'я божества, корона якого (з міді, від розплавленого його ідола), понині видно в вікні храму»
Миколай Марешалк Турій "Аннали герулів і вандалів"

«Слов'яни воістину відступили від клятви і відновили старого Бога, що звався Флінц, який стояв на кремені, був зображений у вигляді мерця в довгому плащі і мав на руці палицю з палаючим факелом, і на лівому плечі - стояв дибки лев, який буде воскрешати мертвих»
Конрад Бото "Саксонська хроніка"

«Ідол, подібний Венері, що стоїть на колісниці з трьома Граціями, був в Магдебурзі, місті, який від цієї богині слов'яни також називали Девін»
Адальберт Кранц "Вандалія"

«Був же він [Флінц] подібний до мерця, блідий, з чорними кучерями, одягнений в довгий плащ червоного кольору; в правій руці тримав жердину, на верху якої був прикріплений чи то рудий сніп, чи то палаючий пучок колосків»
Христофор Манлій "Записки про справи Лужиць"

«Тримали перед собою ідола, що означає сонце, який випромінює промені від обличчя, з вогненним колом на грудях»
Екхардт "Пам'ятники Ютербога"

Навіть короткі писемні дані вказують на те, що ідоли - зображення - стародавніх божеств були мистецьки зроблені і виконані доволі правдоподібно та реалістично. Тому, відновлюючи віру та релігію предків, варто дотримуватися їхніх принципів.
borys_javir: (molfar)


На запрошення організаторів тренінґу "Новий погляд" провів лекцію про етнічні релігії. Протягом заняття були розглянуті питання:
1. Що таке язичництво та хто такі язичники минулого і сучасності. Визначення терміну. Короткий загальносвітовий огляд сучасних етнічних релігій.
2. Філософські основи сучасного язичнитва. Ознаки етнічних релігій. Відмінність язичництва від семітських релігій.
3. Язичництво сучасності: проблеми традиційності та сектанства.

Дещо з цитат: 
«Язичництво - не просто ідеологія чи релігія, а спосіб мислення, спосіб життя. Язичництво - то позитивний, життєрадісний спосіб життя. Язичництво не можливо от так взяти і "прийняти", до нього можна прийти тільки самостійно. Цей рух може тривати постійно, є просто рубіж, коли стаєш язичником, але пізнавати світ, аби більш гармонійно з ним жити, можна все життя...»

«Цікавий факт, що власне традиційні й народні вірування та релігії, а також новітні спроби їх відродити загалом складають 21,7% людства, займаючи третє місце за кількістю сповідників у світі. А разом з різноманітними філософськими течіями - 38%, що є найбільшим показником з-поміж інших. Враховуючи тенденцію до збільшення, можна прогнозувати, що за певних умов саме ті люди можуть стати рушієм духовного оновлення Землі.»

Детальніше можна ознайомитися за джерелами: 
• Б. Явір Іскра,
Що таке язичництво та хто такі язичники?, dreamwidth.org, 2012-2016
• Б. Явір Іскра,
Релігії світу у %, - dreamwidth.org, 2012
Folk Religionists, - pewforum.org, 2012
Other Religions, - pewforum.org, 2012
• Naomi Schaefer Riley,
The God Profusion, - wsj.com, 2016
• Т. Сивак, Б. Явір Іскра,
Холотеїзм як філософська основа слов'янського світогляду, - dreamwidth.org, 2016
• Б. Явір Іскра,
Про богів та язичництво, - dreamwidth.org, 2012
• Б. Явір Іскра,
Так, трохи про світогляд, - dreamwidth.org, 2012-2013
• Б. Явір Іскра,
Думки про ідею етнічних релігій: Єдність чи Єдиність (одність)?, - dreamwidth.org, 2012-2013
• Б. Явір Іскра, А. Ясноок,
Рідновірські секти — проблема, що заважає язичницькому відновленню, - dreamwidth.org, 2016

Знимки: Aglaya Nogina та Павло Педько

borys_javir: (Default)


Валькірії на полі брані.
Навколо - подоланая рать.
Один вояк смертельно ранен,
Але не згоден помирать.

У напівмаренні з знемоги
Своє бажання прокричав:
"Одну, одну ще перемогу
І кров на кінчику меча!

Один похід ще на драккарах!
Ще сотню вбитих ворогів!
Святковий мід в дзвінких погарах
В честь слави й величі Богів!

Один ще потиск рук від брата!
Один цілунок ще від дів!
Одні обійми від дитяти!
І лиш тоді - ваш чути спів..."

І здивувались валькірії...
Змахнули віялами крил...
І без одного ейнхерії
З'явились к Одіну на пир.

© Борис Явір, 2017-02-27

borys_javir: (molfar)
Рідновірські секти — проблема, що заважає язичницькому відновленню
© Борис Явір, Алесь Ясноок; окрема подяка Костянтинові Рахно та Валентинові Долгочубу.

Тисячі років кожен етнос мав свій природний світогляд — язичництво (загальна назва для релігій, витворених у межах свого роду чи народу). Та у 4 ст. нової ери стався один з переломних моментів у світовій історії — Близьким Сходом та Европою почала ширитися нова релігія, витісняючи локальні народні вірування. Процес розтягнувся у часі, проте у віддалених місцевостях історія язичництва не переривалася. Починаючи з епохи Відродження, зацікавлення стародавнім минулим зростає, а з 18-19 століть — перетворюється у самостійний соціально-релігійний рух. У якихось частинах Европи цей процес був більш динамічним, у інших — більш повільним. В середині 19 століття відновлення рідної віри торкнулося і земель сучасної України. Наприклад, першими, хто зробив крок у напрямку язичництва, була Руська Трійця - Шашкевич, Головацький, Вагилевич (в Галичині, Підкарпатті), їхні починання продовжили різні письменники, як от Леся Українка, І. Франко, що писали твори не просто не християнського змісту, а й єретичного, антихристиянського чи навіть з ознаками віри давніх предків.
В кінці 19 ст. через брак знань про власне минуле та завдяки деяким дослідникам, які шукали вигоди з продажу підробок стародруків, в середовищі зацікавлених народним світобаченням осіб починає з’являтися хибне сприйняття та розуміння світоглядно-культурної спадщини, зокрема містифікації та фальсифікації. Виникають так звані “кабінетні божества”, різноманітні вигадані обряди, традиції, яких ніколи до того не існувало. Особливо цей процес розвинувся у діаспорі, а після проголошення незалежності України набув нової динаміки. Саме тоді набули поширення рідновірські секти.Секти — релігійні об'єднання, які вченням і обрядами відрізняються від традиційних релігійних організацій, такі-собі гілки, відгалуження основного стовбура. Сектанство буває “соціальне” (опозиційність до основної релігійної організації) та “богословське” (відхід від основ традиційного віровчення). Деякі з сект мають формально традиційне чи близьке до нього вчення, але напівтоталітарні структури і методи роботи.

До основних ознак рідновірських (неоязичницьких) сект належать:
Read more... )
borys_javir: (molfar)
мова по статтю Марії Лесів «Окрім політики: Естетичне в українському рідновірстві».

нарешті до україномовного читача доходять фахові статті рідною чи зрозумілою йому мовою. хороший аналіз естетики та ролі мистецтва у рідновірстві накладається на рефлексії про долю цього наразі специфічного релігійного руху. авторка тексту повторює неодноразово мною сказані слова про те, що пора перелаштуватися із східного слов'янства на слов'янство західне, і навіть більше - пора переймати позитивний досвід західного, в тому числі германського, романського чи скандинавського сучасного язичництва:

«Адріан Івахів, канадсько-американський науковець, чиї інтереси лежать на перетині культурології і енвайронментології, висловив гіпотезу щодо майбутнього українського рідновірства. На його думку, цей рух може пройти слідами сучасних західних, зокрема англо-американських язичників, стаючи як більш модерним (тобто, більш науково поінформованим), так і постмодерним (саморефлексивним і свідомим своєї креативної природи). А. Івахів вважає, що українські рідновіри можуть сягнути цієї стадії розвитку, якщо ознайомляться з західною наукою і літературою про сучасне західне язичництво, на яку свого часу вплинули наукові праці. В цей спосіб, на думку науковця, українські рідновіри могли б швидше досягнути легітимізації своєї релігії. На даний момент вони залишаються ізольованими, оскільки спілкуються переважно зі східно- i центрально-європейськими однодумцями.»

на жаль, досі, за всі роки розвитку різних рідновірських конфесій як в діаспорі, так і в Україні, не було перекладено жодної модернової язичницької філософської книги західного, европейського, авторства. зрозуміло, що діаспора перекладів не потребувала, адже її представники вільно читають мовами ориґіналу, але на теренах України доводиться читати цікаву і потрібну літературу хіба мовами ближніх сусідів. і то добре, якщо взагалі є переклад.

особисто я маю сподівання та передчуття, що нові покоління рідновірів/язичників зроблять правильні висновки та їхня діяльність буде більш систематичною і методологічною, ніж рідновірів старшого покоління. зростанню рідновірів може сприяти і та обставина, що на відміну від більшості інших релігій на Землі, язичництво більш природовідповідне у своїй суті, а, отже, і має бути більш сприятливим до наукових знань, на яких побудовані сучасні технології, культура та стиль життя. принаймні, у розвинених суспільствах.


borys_javir: (molfar)


На тему світогляду предків я вже писав неодноразово. За роки погляди на дещо змінилися, тому багато попередніх напрацювань потребують зміни. Але і на багато що погляди ще більше устійнилися, знайшли підтвердження в писемних та неписемних пам'ятках минулого. Разом з групою зацікавлених людей, кожен з яких має той чи інший рівень ознайомлення з проблематикою, свої погляди щодо як минулого, так і майбутнього віри предків, після тривалої праці синтезували філософські основи слов'янського світогляду, намагаючись дати їм якомога лаконічніші визначення (дефініції).

До теми дефініцій.
Наш світогляд належить до теїзму (релігійне або філософське переконання існування найвищої, надсвітової істоти – Бога, яка створила матеріальний та духовний світ, його підтримує та ним керує).

Враховуючи усі істотні ознаки нашого богорозуміння, найбільш коректним буде такий термін для означення нашої релігії (системи знань, віри та обрядів):

БАГАТОПРОЯВНИЙ СИСТЕМНИЙ ХОЛОТЕЇЗМ
(від грецького holos – цілий, цілісний)

Це достатньо повно описує наше богорозуміння, адже:
• Бог цілісний, єдиний в усіх своїх еманаціях/Проявах, як в Сущому, так і поза ним, як в Твореному, так і поза Твореним, до/після Твореного (холотеїзм).
• Бог єдиний, проте багатопроявний – формує власні еманації різних рівнів і різної компетенції для виконання окремих задач в Сущому. Еманації поділяються на універсальні і спеціальні, а також на локальні націопрояви/національні Пантеони. Цей постулат визначає, що всі Боги всіх часів і народів є істинними – бо є еманаціями єдиного Бога.
• Бог ієрархічний – Прояви Божі творять чітку ієрархічну структуру в Богові відповідно до обсягу компетенцій, до характеру відповідальності, до типу функцій, до міри прив’язки до Яви/ матеріального світу.
• Бог системний – всі еманації через ієрархію, вертикальні та горизонтальні зв’язки творять логічну, взаємопов’язану, несуперечливу систему реалізації Задуму Божого/ творення гармонії в Сущому.
• Бог іманентний – одночасно присутній у всіх своїх Проявах та в усьому твореному, розвивається через інструменти Сущого, доступні Проявам та твореному. Бог як кожний Прояв є самостійною особистістю, з емоціями, пам’яттю, індивідуальністю, характером і вподобаннями. Але водночас кожен Прояв Божий є складником єдиного і цілісного Бога.
• Бог трансцендентний – позамежний по відношенню до Сущого і недоступний теоретичному пізнанню з Сущого. Бог існував до творення Ним Сущого, існує одночасно в Сущому і поза ним, доки Суще триває, існуватиме після завершення Сущого. В Сущому виявлений тільки частково через власні еманації, процес та інструменти творення. Трансцендентний Бог не може мати жодних визначень чи імен, тож називається нашим родом за функцією – Род, Той, що породив Суще і всі Прояви Свої.
• Бог абсолютний і довершений – трансцендентний Род є нетворений, безпочатковий, нескінченний, незнищенний, безмежний, всюдисущий, всезнаючий і вічний.
• Бог розвивається – одночасно і є абсолютним, і перебуває у постійному вдосконаленні та розвитку. Саме в свідомому прагненні до розвитку абсолютний і довершений Род породив Суще як засіб розвитку Себе, і еманував Прояви. Через Суще і Прояви як інструмент відбувається ускладнення і вдосконалення Бога. Тому метою існування Сущого, еманування Проявів Божих, створення матеріального світу і розумних істот є творення гармонії – як матеріалу і інструменту розвитку Бога.

Звідси виводимо, яким наше богорозуміння не є, які риси йому не властиві, чи виражені слабко або частково. А саме:
• Наш світогляд має ознаки пантеїзму, згідно з яким Бог та сотворене Ним становлять єдність. Враховуючи, що пантеїзм є позначенням доволі широкого набору поглядів, варто зазначити, що наш світогляд не є фізіомоністичним пантеїзмом (пандеїзмом), згідно з яким божество є початком і основою всіх речей (все/природа є Бог), але існує тільки світ, природа, яку прихильники цього напряму називають Богом, тим самим позбавляючи Бога самостійного існування. За нашим світоглядом є особистісний Бог, що не «звузився» лише до природи/створеного – Бог є більшим за природу, планету і Всесвіт, за матеріальне і за духовне. Наш світогляд має ознаки панентеїзму, згідно з яким світ перебуває в Бозі, але Бог не розчиняється у світі, – оскільки є активні і численні Прояви Божі, при тому повноцінні особистості, окремішні й індивідуальні.
• Наш світогляд має ознаки політеїзму, згідно з яким існує більше одного Бога. Але для нас віра у багатьох Богів не заперечує, а лиш підтримує віру у всемогутнього і всезнаючого цілісного Бога. Згідно з нашим богорозумінням, всі еманації є Проявами одного Бога, хоча при тому повноцінні самостійні особистості з власним ареалом функцій та відповідальності.
• Наш світогляд не є монотеїзмом – ані ексклюзивним, згідно з яким Бог є неподільним, виключним і незмінним; ані інклюзивним, адже Прояви Божі не є «іншими обличчями того ж Бога», але Його еманаціями, різними за компетенціями і масштабами впливу на Суще. За нашим богорозумінням, Бог є цілісним, але в той же час – багатопроявним; досконалим – але водночас вдосконалюваним через Свої іманентні Прояви та творіння. Відповідно, холотеїзм є вищою формою богорозуміння, ніж монотеїзм – оскільки не відмовляє Богові у змінах і розвитку, а також не заперечує жодної релігії світу, не визначає їх помилковими чи неістинними.
• Наш світогляд не є класичним енотеїзмом, згідно з яким Божества перебувають у кровних зв’язках, відбувається народження одних іншими. За нашим світоглядом, ніхто нікого не "народжував", немає прямої родинної ієрархії. У випадку Старших Проявів, Сутності є нижчі від Іпостасей не тому, що Іпостасі їх "народили", і не через меншу силу – але лише через меншу універсальність стосовно Сущого: породжене Родом Суще вже було сферою компетенції іманентних Начал (бо трансцендентний Род є не до порівняння більшим від Сущого – тому еманував з себе іманентні Начала, би порядкували на цьому рівні). Так само Суще від Великого вибуху вже є сферою компетенції Законів/Іпостасей – бо почало бути. Але від того моменту і до реалізації компетенцій Сутностей могло минути як завгодно багато часу (чи не-часу) – аж поки щось почало творитись руками Дажбога і нищитись Радогостовими. Хоча, в масштабах планети Іпостасі і Сутності є, фактично, рівними. На рівні Стихій і субстихійних Молодших Проявів також задіяний принцип еманацій: кожен з Сімох кожної зі Стихій є частковим втіленням Стихії, а не цілком окремою "породженою" силою.
• Наш світогляд не є деїзмом, згідно з яким Бог після творення не втручається у створене. Адже за нашим світоглядом Бог у всіх своїх Проявах, в тому числі локальних націопроявах, ніколи не припиняв і не припинить діяти в Сущому.
• Наш світогляд також не є і монолатрією (переконання, що певний Бог домінує над всіма рештою Богів, в результаті чого формується домінантний культ і певна кількість локальних другорядних культів) – бо наше богорозуміння визнає цілісного трансцендентного Бога, котрий саме через трансцендентність не діє напряму в Сущому, тож і домінантний культ трансцендентного Бога є неможливим. Доступною ж в Сущому є взаємодія з іманентними еманаціями Бога – і тут так само не може бути домінантного культу, оскільки система іманентних Проявів Божих є суворо структурованою та ієрархічною, зі специфічними сферами відповідальності в кожного. Тому можуть формуватись хіба локальні і ситуативні домінанти у вшануванні того чи іншого Прояву Божого/ Бога в конкретний момент, в конкретній місцевості, за конкретних обставин, для конкретної людини/ групи людей. Змінюються ті чи інші вихідні дані – змінюється і культова домінанта, оскільки актуальною стає опіка інакшого Прояву Божого, котрий має саме необхідній в поточний момент функції і інструменти впливу. При тому це не означає тимчасового занепаду чи відсування на другий план, забуття всіх інших Проявів Божих – оскільки їхні сфери відповідальності так само тісно пов’язані з іншими сторонами буття людини/ групи людей/ громади.

Прийде час і ця коротка замітка обросте доповненнями, прикладами з писемних та неписемних джерел, поясненнями, як ті чи інші погляди предків проявлялися у обрядах. А наразі лиш процитую Гельмольда, 12 століття: «Серед різноманітних божеств, яким вони присвячують поля, ліси, прикрості і радості, вони визнають і єдиного бога, що панує над іншими в небесах, визнають, що він, всемогутній, піклується лише про справи небесних, вони [інші боги], підкоряючись йому, виконують покладені на них обов'язки, і що вони від крові його відбуваються і кожний з них тим важливіше, чим ближче він стоїть до цього бога богів.», який в силу свого розуміння передав погляди предків. borys_javir: (molfar)
Перероблено та доповнено із старішої статті.

Часто траплялося, що представники сучасного язичництва та неоязичництва не до кінця знають походження поняття «язичництво». Саме тому видається вкотре розтлумачити значення. Вважаю, що знати походження та первісне значення слова «язичник» пригодиться всім — як сучасним язичникам, так і просто зацікавленим світоглядними процесами людям.

Одне із слів, яким часом називають язичників є слово «поганин». Воно походить від латинського paganus - «селянин, сільський, провінційний» (а те - від pagus = «село, провінція»; теж звідти походить сучасне слово "пейзаж"). Чому слово «селянин» стало відповідником слова «язичник»? Нову віру (християнство) спочатку прийняли жителі міст (передусім бідняки й голота, повіривши в пропоноване їм спасіння після смерті, а потім і їхні власники — з різних мотивів), а вже опісля — жителі провінції, дрібних містечок, сіл, які зберігали віру предків досить довго, особливо у формі двовір'я, тому протягом певного періоду «селянин» («paganus») було повним відповідником слова «язичник» в значенні, що людина сповідує не нову (міську) релігію, а дотримується народних (провінційних) поглядів.

Походження слов'янського слова «язичник» точно нез'ясоване, але найбільш ймовірно, що це слово пов'язане зі словом «язык», яке позначає не фізіологічний об'єкт, а як об'єкт спілкування, тобто у розуміння слова «мова». «Язичник» походить від того, що язичники спілкувалися «язиком», тобто мали власні мови, відміні від церковнослов'янської, на відміну від християн, які спілкувалися на початках грецькою, а потім церковнослов'янською. Тобто, слово «язичник» (ѩзычьникъ) є старослов’янською калькою грецького ’εθνικός «народний, поганський (селянський)». Вже в найдавніших перекладах з грецької мови на старослов’янську слово "язик" розширило своє значення від основного γλ̃ωσσα «орган чуття», «мова» до ’έθνος «плем’я, народ, натовп, верства (людей)»: ѩзыци — іноплемінники, чужоземці, погани (не-греки, не-християни); ѩзычьнъ — балакучий, язичницький, чужоземний (не-християнський, іншомовний) (Словник старослов’янської мови, с. 807). Звідси його пізніше значення «плем'я, народ, люди, що говорять однією мовою, але відмінною від (спочатку) грецької чи (потім) церковнослов'янської». Саме як «народ» трактують це слово словники руської мови 17 ст. За етимологічним словником української мови слово «язичництво» — це «віра племені людей, пов'язаних спільним звичаєм і походженням».

Основне у нашому контексті - «язик» = «етнос», тобто світогляд поєднувався із етнічною належністю. Ще у 15-17 століттях війни відбувалися не стільки через етнічні мотиви, скільки мотиви релігійні: германські народи боролися із слов’янами не стільки з мотивів етнічних (міжетнічні шлюби між аристократією були відносно частими і не викликали подиву), а мотивів релігійних - після прийняття нової віри (християнства) тотальна військова аґресія зазвичай припинялася, могла переходити у переслідування поодиноких інаковірців; чи, наприклад, Б. Хмельницький воював не за певний народ, а «за віру православну», тобто християнство східного обряду. Саме поєднання «мова»-«віра/світогляд»-«народ» в часи формування тих понять були і ще є досить визначальними у стосунках між людьми.

Можна висновувати, що «язичник» - це «народник», тобто той, хто сповідує народну віру, підтримує світогляд, витворений в рамках свого етносу. Саме означення «язичник»-«народник» виникло із поширенням християнства, аби показати, що одні - християни, а інші - сповідники іншої (народної) віри. Таке явище простежується і в інших європейських релігіях - ні скандинави, ні галли, ні елліни себе за віровизнанням не ідентифікували, поняття «одінізм», «друїдизм» і подібне - то вигадки нових часів, як і слово «рідновір'я», які спеціально придумані, аби термінологічно виокремити відповідні етнічні вірування, релігії для уникнення плутанини.

Також варто мати на увазі, що саме поняття «язичництво» охоплює всі етнічні вірування та релігії загалом - і европейські, і африканські, і азійські чи американські, кожна з яких перебувала чи перебуває на різних етапах розвитку. Саме тому, коли мова йде про конкретну язичницьку релігію, для об'єктивності варто зазначати її назву чи належність, як то «синтоїзм» (японське язичництво), «друїдизм» (галльське язичництво), «одінізм» (скандинавське язичництво) і так далі.borys_javir: (molfar)
Вітаю, південцю! І не питай помо́чі:
Хоч спробуй відварів чи зілля зівсюди,
Кедь видів ти, які тут бувають но́чі, -
Північ не відпустить тебе вже нікуди.

Кедь видів ти, як Молочний шлях зімкнутий,
В'яззю рунічною над берегами фйорду, -
Вже не забудеш: більше тобі не заснути,
І не покинути сиві палати Норду.

Вітер і холод зіб'ють пиху з будь-кого:
Скоро дізнаєшся, що Боги зовсім як люди -
Щозими спускаються із небес додолу,
Ходять світом без таїнства та прелюдій,

П'ють разом з нами терпкий янтарний мед,
Зірки читають і в тавлі грати вчать...
Як на ніч співають, то чути завірюхи мет
Від пісень про яснооких як з льоду дівчат.

Не дивуйся, південцю, ти просто вір,
Північ віками точила тут натури -
Кожен з нас хоч чимісь Бог і трохи звір,
Тимчасово в кайданах людської шкури.

© Boris Javir, переспів вірша © Ann Autumn


borys_javir: (radio)
Зі мною вийшло інтерв’ю на сайті «pro.te.ua»

Тернополянин Борис Явір дітей назвав за давнім язичницьким звичаєм

Явір

Тернополянин Борис Явір провів обряд наречення над молодшим сином Яромиром. Без гостей і фотоапарату. Вранці у своїй квартирі. Борис – одружений 2 роки. Дружина Юліана у декретній відпустці. Мають старшу дитину – Аріану, якій виповнився рік. 

Read more... )
borys_javir: (капелюх)
випадкова цитата: "Коли в суспільстві розгубленість, зубожіння і зневіра, то саме час для шабашу всякої нечистоти."

...і уява відразу малює злам ер, коли стародавній світ стояв на порозі змін, застряг у рабстві, зубожінні, зневірі... і тут в одній римській провінції із секти гностиків та їх прибічників народжується... християнство, яке чи не відразу починає боротьбу із всіма культурними та науковими здобутками тогочасся... через півтисячоліття подібна ситуація витворила іслам, войовниче крило якого також не прихильне до культури та науки...

на ілюстрації - розіп'ятий Діоніс, 5-3 століття старої ери. Діоніс розіп'ятий на хресті, а над хрестом - півмісяць та зорі. язичницькі символи. усе нове - забуте старе.


borys_javir: (капелюх)
...недавно вийшов новий кліп гурту Океан Ельзи. я не слідкую за композиціями цих музик, але час від часу звертаю увагу на їхні твори. особливо ті, які є глибокими. здається, що у кліпі йде мова про боротьбу правди і кривди. кривду уособлюють темний дим, туман, атмосфера занепаду, гітарист виглядає християнським монахом, а об’єкти на фоні - чи то надгробками, чи то банями церков. правду уособлюють світло, білизна, сонце (із людськими рисами - сонце язичників), атмосфера впевненості, вишиванка на вокалістові, гітарист, який виглядає язичницьким жерцем, технологічно довершені будинки... ознакою ідеологічної боротьби є вислови «В когось надія» (про світло), «а в кого - страх» (про пітьму), «Мама, кому ж ми молилися?», «Мама, не тим ми молилися!» (про фальшиву релігію?), «І цілували руки брехні» (християнський звичай цілувати руки мертвого бога?)...borys_javir: (Default)


Недавно дочитав колись розпочату книгу Карла Саґана, одного з найкращих астрофізиків сучасності, «Світ, повний демонів: наука, як свічка в темряві». Дуже цікава книга, в якій показано важливість критичного мислення. Деякі вирізки з останніх частин твору особливо сподобалися, адже стосуються загальної ідеї свободи.

Не так важливо, чи підтримуєте ви мене з тих чи інших позицій, але питання освіти як запоруки свободи мали б стати вам корисними - прочитайте їх (а
книгу - ще краще):

«Щоб раб був задоволений своїм становищем, йому не слід замислюватися, - писав згодом Бейлі. - Його розум і етичне чуття повинні дрімати, світло розуму бажано зовсім погасити в ньому». З цієї причини рабовласники намагалися контролювати, що раби чують і бачать, про що думають. При несправедливому соціальному устрої грамотність і зачатки критичного мислення - вже загроза.

«Не будемо вірити натовпу, який стверджує, начебто освіта личить лише вільним, але повіримо філософам, які кажуть, що лише освічені - вільні.» ~ Епіктет, римський філософ і звільнений раб. Бесіди

Тирани прекрасно розуміють, чим загрожують їхній владі грамотність, наука, книги і навіть газети - таким шляхом в голови підданих потрапляють бунтарські ідеї.
У 1671 р губернатор колонії Вірґінія писав: «Дякую Богові, що тут немає загальнодоступних шкіл і друкарства, і сподіваюся, вони не з'являться тут в найближчі сто років, бо з грамотністю в світі поширюються непослух, єресі, секти, а друк розносить їх і наклеп проти найкращого правління. Бережи нас Господь і від того і від іншого!». Але американські колоністи розгледіли обман такої псевдо-свободи і не стали чекати сто років... У перші роки існування Сполучених Штатів країна могла похвалитися одним з найвищих, якщо не найвищим у світі, рівнем грамотності ...

Ті, хто шукає влади будь-яким шляхом, намагаються відшукати якусь ваду в соціумі, широко поширений страх, на гребені якого вони могли б в'їхати в урядову резиденцію. Це можуть бути етнічні відмінності, ... більша або менша кількість меланіну у шкірі, або відмінності у філософії та релігії, або ж страхи, пов'язані з наркоманією, насильством, економічною кризою, обов'язковою шкільною молитвою або оскверненням прапора (тобто, буквально позбавленням цього символу святості).

Якщо ми впевнимо себе в тому, що наші переконання абсолютно правильні, а чужі - ні, що ми шукаємо блага, а всі інші - зла, що Повелитель Всесвіту говорить виключно з нами і ніколи - з прихильниками інших вір, що дурно навіть сумніватися в раз і назавжди встановлених догмах або задавати питання, що наш головний обов'язок - вірити і коритися, то полювання на відьом буде поновлюватися під новими масками знову і знову, поки не закінчаться люди на Землі.

…При повному контролі над ЗМІ і поліцією, виявляється, цілком можливо переписати спогади сотень мільйонів людей - на це буде потрібно всього лише одне покоління. Майже завжди це робиться з корисливою метою: зміцнити владу тих, хто вже при владі, потішити їх нарцисизм, мегаломанію або ж параною. В механізм, призначений для виправлення наших помилок, вставляються палки - стирається громадська пам'ять про серйозні політичні прорахунки, а значить, ті ж промахи будуть відбуватися знову і знову.
Зараз, коли технологічно цілком здійсненна фабрикація абсолютно реалістичних з вигляду фотографій, фільмів і відеозаписів, в кожному будинку стоїть телевізор, а критичне мислення в занепаді, цілком можливо реструктурувати суспільну пам'ять навіть без особливої ​​участі таємних служб. Не те, аби призначені державою психіатри на спеціальних терапевтичних сеансах вселяли кожному певний набір спогадів, але, швидше, вузьке коло людей може знайти таку владу над новинними програмами, складанням підручників з історії та образами, які врізаються в свідомість, що зуміють істотно змінити колективний настрій.

Серед тенденцій, що, принаймні почасти, сприяють впровадженню дуже вузького набору позицій, спогадів і думок, слід назвати контроль над найбільшими телеканалами та газетами в руках невеликого числа могутніх корпорацій та осіб, чиї інтереси загалом збігаються; зникнення з багатьох міст конкуруючої щоденної преси; заміна суперечок по суті обливанням бруду в політичних кампаніях; епізодичні (поки) порушення принципу поділу влади.

…Скептицизм кидає виклик традиційним інститутам. Якщо привчити до скептичного мислення всіх, в тому числі старшокласників, навряд чи вони обмежаться викриттям НЛО, реклами аспірину і парфумів віком 35 тисяч років. Вони почнуть пред'являти вимоги економічним, соціальним, політичним і релігійним структурам. Вони, зрештою, кинуть виклик тим, хто при владі. І що тоді?

У будь-якому правлінні на Землі ми бачимо присутність людських слабкостей, якесь насіння корупції та виродження, яке хитромудрість відшукає, зіпсованість непомітно використає, буде культивувати і зміцнювати. Вироджується всяке правління, яке покладається лише на правителів. Саме народ - єдине надійне джерело влади. А щоб це джерело був воістину надійним, необхідно вдосконалювати уми…

Одна з обов'язків громадянина - не давати залякати себе, чи не схилятися до конформізму. Добре б включити в присягу для нових громадян або в студентську клятву щось на зразок: «Обіцяю перевіряти все, в чому будуть переконувати мене правителі й вожді». Це цілком відповідає формулюванню Томаса Джефферсона: «Обіцяю використовувати здатність до критичного судження. Обіцяю розвивати в собі незалежність думки. Обіцяю вчитися, щоб мати власне судження».

Наукова стаття або популярна книга ... не може бути заборонена урядом, наскільки б скандальною вона не була: помилковому аргументу слід протиставити кращий аргумент, а не пригнічувати погані ідеї.

У знаменитому маленькому трактаті «Про свободу» (On Liberty) англійський філософ Джон Стюарт Мілль назвав придушення чужої думки «особливим гріхом». Якщо інша думка правильна, ми позбавляємося «можливості змінити оману на істину», а якщо думка неправильна, ми самі у себе віднімаємо шанс глибше зрозуміти істину «в її боротьбі з помилкою». Поки ми бачимо лише свою сторону у суперечці, ми навіть власну істину ледве знаємо: вона занепадає, заучується за звичкою, стає млявою і блідою.
І ще Мілль писав: «Якщо суспільство допускає, щоб істотна частина його членів виростала сущими дітьми, нездатними діяти за раціональним і далекоглядним планом, суспільство саме і понесе наслідки цього». Джефферсон висловлював думку більш агресивно: «Коли народ мріє бути одночасно неосвіченим і вільним, причому в цивілізованому стані, він вимагає того, чого ніколи не отримає». У листі Медісону він розвивав цю думку: «Суспільство, готове проміняти частинку волі на частинку порядку, втратить і те і інше - адже ні того, ні іншого не заслуговує».

Орій

1 Apr 2015 11:03 am
borys_javir: (molfar)
з мого fb

Boris Javir якось колись вичитав міф про першопредка Орія (і тому ми начебто не арійці, а орійці). чесно, відразу та байка здалася мені штучною, надуманою. потім дійшли до мене чутки про те, що творці того міфу мають тісні контакти з москалями та жидами (та й не тільки з ними).

внаслідок впливу москалів, творці міфу про Орія поширюють угро-фінське квазі-язичництво, загорнуте в обкладинку східнослов’янських міфів та цитат з християнських антиязичницьких повчань, аби лиш відвернути народ від наукових досліджень та відродження власне слов’янської етнічної віри - йде підміна близьким за зовнішнім виглядом, але дуже різним за суттю «продуктом».

внаслідок впливу жидів, відбувається ще більша підміна понять - через надмірно штучний антисемітизм розвивається відраза до всього семітського (в тому числі і жидівського), яка стає перепоною до вивчення цього мегаетносу-конкурента. а вивчення жидівської культури відкриває факт, що Орій - чоловіче жидівське ім’я. тобто, етнонім арії (позначення значної частини індо-європейців), відомий вже понад 4,5 тис років, намагаються замінити на орії. оце так підміна понять...
побільше б наукових праць люди читали, а не всякі вигадки про Орія...

деякі коментарі
Jaroslav Swes Tun Підміна понять. Арій - воїн. Орій - землероб. (+) Із лозунгом "перекуємо мечі на рала" культивується світогляд гречкосія. Для цього пристосовано обрізаний гімн, перевернутий прапор і дискримінований на ранги герб. Зроблено все щоб нагнути націю в смиренну позу і заставити молитися чужим, кумирам.

Boris Javir і не просто підміна понять, а ще й зіграно на співзвуччі жидівського імені та україномовного новотвору. не було ніякого слов’янського Орія та й годі. ми - родичі тих, хто називався аріянами, арійцями. але це привід не для гордощів (ті винайшли колесо і ще багато чого, чим можна гордитися), а привід наслідувати предків - нести у світ благороддя, винахідництво та світло у кращому значенні того слова.

borys_javir: (обернув ся)
передрук моєї статті із інтернет-журналу Збруч.

Ідентичності
Борис ЯВІР ІСКРА

Мати якусь ідентичність – нормально, звично і навіть добре, адже це свідчить про зрілість особистості: християни мають християнську ідентичність, язичники – язичницьку, волиняки – волинську, поліщуки – поліську і так далі. Можна мати багато ідентичностей: статеві, соціальні, етнічні, національні, професійні. Нюанс у тому, що деяким гарячим головам останнім часом заїлося на словах про «галицьку ідентичність».


Read more... )

Profile

borys_javir: (Default)
Boris Javir

September 2017

M T W T F S S
    123
4567 8 910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags