14 Apr 2012

borys_javir: (Default)
Протягом багатьох тисячоліть на території слов'янського світу, до якого й належить Україна, творилися різні, хоч і подібні та спадкоємні культури. Тому тисячу років витворене віками, багате змістом, але, видається, не викристалізуване формою язичництво стикнулося із в той час сильнішим ворогом — бідним за змістом, але викристалізуваним за формою та підтримуваним органами держави. З часом відбулося певне злиття, яке пішло здебільшого на шкоду першому та на користь другому.

Що ми маємо зараз?
 • Двоєвір'я — злиття християнства за формою (організація релігійного життя, назви богів, календар свят тощо) та язичництва за змістом (залишки народних звичаїв, обрядів, вірувань). На жаль, це поєднання люди наразі усвідомлюють як “християнство”, хоч таким по-суті воно не є.
 • Сильний вплив церкви (різних конфесій) на суспільство та владу: представники церков прямо (через участь в органах влади) та опосередковано (через особисті домовленості з представниками влади, через вплив на суспільство завдяки ЗМІ тощо) здійснюють контроль за суспільством та його життям. На жаль, навіть більшість людей, які виступають за секуляризацію суспільства, у потрібні моменти залишаються або байдужими, або стають на бік церкви, побоюючись утисків чи просто бажаючи бути “як всі”.
 • Законодавство, нездатне відстоювати здорові інтереси суспільства: осіб, які об'єктивно аналізують та висвітлюють вплив передусім жидівських книг (Старий та Новий Завіти тощо), діяльність жидівських об'єднань (фінансові, культурні, політичні тощо), діяльність інших спілок, які ніби й не мають певного національного обличчя, але діють на шкоду суспільству, осіб, які виступають за здоровий спосіб життя та традиційну сім'ю часто цькують, тоді як йде відкрита чи прихована підтримка деструктивних процесів (типу “одностатеві шлюби”, знищення соціальної сфери, марґіналізація суспільства тощо).
 • Та інші чинники, які є згубними для відродження Традиції.

Що, можливо, нам варто досягнути?
 • Визнання позитивних ідеалів Традиції (здорова двостатева сім'я, дбання за здоров'я населення, корисна суспільству соціальна політика, екологічно чисте довкілля тощо) на рівні держави та підтримка відповідних програм із державних фондів.
 • Побудова секуляризованого суспільства, в якому жодна релігійна організація не буде мати керівної ролі. Суспільство, звільнене від передусім кайданів церкви, перестане жити шкідливими міфами (про гріховність тіла -> зневага до себе та інших, про владу над всім на Землі -> зневага та захланність до довкілля тощо) та навчиться поважати людину не за її причетність до чогось, а за конкретні результати її діяльності.
 • Охоплення рухом відродження та продовження Традиції якомога більшої частки населення. Це дозволить впливати на політику держави від місцевого рівня і вище.

Як цього досягнути?
 • Просвітницька робота — тільки вона здатна підняти маси до потрібного рівня усвідомлення явищ, які відбувалися та відбуваються. Люди, отримавши знання, усвідомлять шкідливість тих чи інших ідеологій та будуть шукати чогось більш істинного, більш відповідного власне змісту людини як природного організму. Вони знайдуть природо-відповідне язичництво у різних його формах. Люди зможуть бути як релігійно-практикуючими, так і нерелігійними, але при тому із високим рівнем моралі, поваги до себе, інших, довкілля. Різнорівнева та багатопрофільна просвітницька робота підніме талановиті та ініціативні сили, які стануть культурною, господарською, науковою тощо елітою.
 • Об'єднання рідновірських течій, але не для зведення всіх до купи під чийсь “кулак”, а для координації руху. У таке об'єднання мають ввійти ті течії, які створені для блага загалу, а не для задоволення інтересів окремих діячів (останній чинник компрометує будь-який рух). При посиленні такого об'єднання члени різних груп, які підпадали під деструктивний вплив амбітних лідерів перейдуть туди, де буде вільніше для особистісного і колективного розвитку.
 • Створення чи активізація юридичного відділу для захисту інтересів руху та вироблення законодавчих актів, які б сприяли поширенню та підтримці ідеалів руху на офіційному рівні від первинних громад до країни загалом.
 • Розширення наукової діяльності на засадах об'єктивізму. Саме так можна заслужити авторитет у науковців та інтеліґенції, яка буде рушійною силою руху. Можливо, під час такої роботи треба буде відкинути деякі улюблені міфи і визнати помилки (приписування минулому невідповідних “фактів”, погляд на минуле із сучасних тенденцій, український шовінізм тощо), але прозорість шляху до розвитку тільки привертає нормальних людей. В той самий час, тільки науково можна буде підтвердити й інші міфи, положення руху, які наразі є лиш у вигляді гіпотез, здогадок (про тісний зв'язок між ведичною культурою, трипільською, та пізнішими, які були властиві слов'янам загалом та предкам сучасних українців зокрема).
 • Відродження Традиції. Це не тільки вивчення минулого, це передусім вивчення механізмів Традиції, отже здатність розвивати Традицію відповідно до теперішнього та майбуття. Наприклад, звичай водити козу на Новоліття зародився тоді, коли Сонце було в прецесії Овна. Механізм розвитку Традиції занепав, тому ми виконуємо неактуальні дії — водимо козу в епоху, коли Сонце в прецесії Риб. Давні жерці би модифікували звичай так, аби включити у нього все позитивне із минулої епохи та нове актуальне із тієї, яка прийшла. Підняття Традиції-“зомбі” є шкідливим для руху (так, наче суху гілку пхати у землю з надією, що проросте), тоді як відродження Традиції на основі давніх механізмів з врахуванням принципу актуальності дасть поштовх для поширення її у широкі маси.
 • Повага до принципу етнізму та територіального детермінізму — відродження рідних традицій у Галичині буде певним чином відмінним, ніж аналогічний процес на Поліссі. Це пов'язано із тим, що треба враховувати стародавні традиції місцевого населення, яке зазвичай є нащадком більш давніх племен.
 • Варто пам'ятати, що є українські рідновіри і є рідновіри в Україні — це можуть бути досить різні явища, але які зазвичай перебувають в одній площині. Якщо правильно організувати діяльність, то вектор руху цих течій може бути спільним і швидше привести до мети.


_ _ _
2011
Борис Явір Іскра

borys_javir: (Default)
А що ти думав, старий друже?
Нові боги попросять нових жертв,
А їх жерцям буде байдуже,
Чи ти є жив, а чи здавна вже мертв!

Й твоя душа, зовсім прогнила -
То лиш товар для цих старих бариг.
І де ж ти був, як сполох били?
Лиш не кажи "почути я не встиг"...

Вони тобі за твої ж гроші,
Зароблені у поті і крові,
Нове напишуть "слово боже",
Свій рай вторгують - лиш їм повір.

Повір. Покайся. І молися.
І кидай злато їм, мабуть, "на храм".
Скорися богу, жерцям скорися.
А що ж іще робити є рабам?

Вкуси язик, щоби мовчати,
Коли кохану в плам'я поведуть
"За відьомство". А потім брата
З новим месією хтиво розіпнуть...

Мовчиш? Блаженне те мовчання!
Й припни думки - єресі коріння.
Чомусь же не було вагання,
Як ти зміняв волю на "спасіння".

Безрідці всякі краєм правлять
Й кричать вони на сотні голосів,
Німі, як ти, щодня їх славлять -
Усе іде за планами жерців...

Ідеш ти босий попелищем,
А дим від правди вітер проганя.
Клякаєш, схиляючися нижче,
Та чи прийме тепер тебе земля?

А що ти думав, старий друже?
Нові боги схотіли нових жертв,
Хіба тобі вже не байдуже?
Ти ж не живий, а ти здавна вже мертв!

2012-04-14
Борис Явір Іскра

збірка "Праведник"

Profile

borys_javir: (Default)
Boris Javir

October 2017

M T W T F S S
      1
234567 8
91011121314 15
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags